විදුලි රැහැන

විකල්පයක් ලෙස බලය කේබල් ලෙස සඳහන්, කේබල් හෝ අයින් මාර්ගෙයන්, බලය ලණුව පරිගණක තුළ පරිගණකය, මුද්රණ යන්ත්රය, මොනිටරය, සහ සංරචක බලය සපයන ප්රාථමික කේබල් වේ. දකුණට රූපයේ, පොදුවේ පරිගණක, නිරීක්ෂණ, මුද්රණ යන්ත්ර, හා ෙවනත් පර්යන්ත සමග භාවිතා වන බව විදුලි රැහැන උදාහරණයකි.

ඉඟිය: ලැප්ටොප් සමඟ කටයුතු කරන විට, විදුලි රැහැන නිවැරදි ලෙස AC adapter ලෙස සඳහන් කරනු ලැබේ.


පළ කාලය: ඔක්තෝබර්-25-2018

නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!